PREUZMITE DOKUMENTE

Latinična brošura (PDF, ~1,2 MB)

Ćirilična brošura  (PDF, ~1,2 MB)

Mišljenje o mogućnosti primene goriva AdiDizel
u savremenim SUS motorima
  (PDF, ~0,5 MB)
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
Departman za poljoprivrednu tehniku

Izveštaj o ispitivanju efekata aditiviranja
na fizičko hemijske karakteristike evrodizel goriva
 (PDF, ~2,5 MB)
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za poljoprivrednu tehniku,
Laboratorija za pogonske mašine i traktore

 

© 2014. Naftachem d.o.o.